Életterületek erősítése a feng shui avagy a magyar térrendezés szerint?

A magyar térrendezés a holisztikus szemléleten alapul, azaz az egész elsődlegességét hangsúlyozza a részekkel szemben. Szerves egységként kezeli az embert és házát, lakását. A legfontosabb azt megérteni, hogy testi-lelki-szellemi szinten kell rendet rakni életünkben, hogy be tudjuk fogadni az újat, a változást. Gondolok itt arra, hogy nem elég pl.: egy szimbólumot kirakni és várni, hogy változás legyen az életünkben. Az emberi tényező nagymértékben befolyásolja, hogy sikerül –e bevonzani életünkbe, amit szeretnénk. Sokaknak ezért nem sikerül az energetizálás a feng shui tárgyakkal, mert csupán kiteszik őket és várják a csodát.

Egy magyar térrendezés szerint épített, berendezett otthon természetes, nincs teli dísztárgyakkal. A funkció elve szerint azokat a tárgyakat díszíti, amiket használ is.

Ezen elvek szerint nem létezik olyan, hogy valaki az otthonában csak egy-két életterületet erősít és „várja a csodát”. A feng shui szerint egyszerre 3 életterületet lehet megerősíten, azokat ahoz úgy érezzük problémánk van. De valóban jól érezzük -e, hogy életünknek melyik területén kell változtatni? A magyar térrendezés elvei szerint a középpont és a keleti terület energiája a legfontosabb, ezen területek erősítése után következhet csak a többi.

A magyar térrendezésben kiemelten fontos szerepe van a középpont energiájának, ez a lélek helye a lakásban. Javaslom, hogy ezen a területen égjen a tűz akár egy kis gyertya formájában, ezzel jelképezve szívünk melegét. A szeretet, az odaadás, megértés és öröm energiái kapcsolhatóak ide. Ha érzelmileg rendben vagyunk, az életünk egészére kihat. Tehát egy oda-vissza történő energiaáramlás figyelhető meg a középső: EGÉSZSÉG terület és a többi életterület között. A keleti oldal erősítése szintén nagyon fontos, mivel minden kezdet, változás, megújulás energiája innen indul.

Megegyeznek -e az egyes életterületek a feng shui és a magyar térrendezés elvei szerint?

Nem, a magyar térrendezésben 5 fő területet különböztetünk meg, míg a feng shuiban 9 életterület van. Továbbá a magyar térrendezés egyes életterületei szorosan összefüggnek egymással és meghatározott sorrendben lehet rendezni az energiájukat.

Egy további különbség, hogy a magyar térrendezés szerint nem létezik karrier terület, mivel a karrier a gyors előmenetelt jelenti, ami nem egyeztethető össze a mértékletesség elvével.

Fentiekben csupán ízelítőt adtam a különbségek megismerésében. Bízom benne, hogy a magyar emberek számára felmerül az igénye annak, hogy a magyar térrendezést is megismerjék.