Mágikus tárgyak a lakásban – Tükör a Magyar Térrendezésben!

Címkék: Tükör

Nem is gondolnánk, hogy a tükör sokkal több egy egyszerű hétköznapi tárgynál, amit a mindennapokban használunk. Az anyag szintjéről megközelítve alkalmas arra, hogy megnézzük magunkat kívülről, térnövelő funkciója van stb. Lelki és szellemi megközelítésből nagyon sok érdekes dolgot tudhatunk meg a tükrökről. Ami a legfontosabb, hogy a tükrökkel kapcsolatos ősi hagyományokból a mai korban is meríthetünk saját lakásunk berendezésénél.

Lélektükör

A régi korokban a különböző fényes ill. a tükröződő felületeket tükörként használták az emberek. Amikor valaki szemlélte a saját tükörképét nem szabadott követ dobni a vízbe, mert ez roncsolta az illető lelkét megjelenítő tükörképet és balszerencsét hozhatott számára. Az ember lelkét látták a tükörképben. Az ún. lelkiismeret aranytükre egy kör alakú tükör volt, amiben megvizsgálhatta saját lelki tisztaságát az ember. Népünk jelképes lélektükrei mindig a nap alakját utánozva, kerek tükrök voltak. Ősmagyar sírokban találtak kerek tükröket és arra következtetnek, hogy a sír lakója pap vagy papnő lehetett. A lélek tükrét a későbbi korokban is használták pl.: a székely kapukon a gyalogos bejárat fölött, az ún. kaputükör. Ennek az volt a célja, hogy mielőtt valaki a kapun belép, vizsgálja meg saját lelkiismeretét, hogy jó szándékkal érkezett –e.

A tükör mágikus tárgy – varázstükör

A magyar néphit szerint a tükör a másvilágot jelképezi. Az ember lelkét látták a tükörképben tartották, ahol a szellemek át tudnak járni. Ezért is használták jóslásra, hiszen a tükör segítségével láttak a jövőbe. A szerelmi jóslásoknál a neves napok közül Luca napján az eladósorban lévő leány tükörben láthatta meg leendő párját. A magyar néphiedelemben használták a tükröt a gonosz távol tartására, a rontás ellen.

Tükrökkel kapcsolatban szokások, babonák

Betegség esetén ill. halálesetnél a tükröket letakarták, hogy a lélek könnyen el tudjon menni, ne járjon vissza. Azt tartották, hogy a tükröket viharban le kell takarni, mert magukhoz vonzzák a villámokat. A törött tükör szerencsétlenséget hozhat a ház lakóira, akár halálesetet is jelezhet. Ha egy eladósorban lévő lány vagy egy egyedülálló férfi törte össze, akkor 7 évig nem házasodhatott meg.

Tükörkép

A tükör a lelki fejlődés kiváló eszköze. Egy olyan tárgy, ami lehetővé teszi, hogy lássuk magunkat kívülről. A tükör segít abban, hogy rálássunk, ráébredjünk életünk lényeges kérdéseire. A tükör mindig az igazat mutatja, nem csap be, csak mi homályosíthatjuk el, ha nem akarjuk látni a valódi tartalmakat. Akinek tiszta a tükre, az szembenéz önmagával és vállalja a felelősséget saját magáért, életének alakulásáért.

„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen.” Wass Albert

Tükrök a mai lakásokban

A parasztházakban csupán egy tükör volt a tisztaszobában. A keleti szobában lévő tükör tiszta energiákat szórt szét az egész házban. A tükröt döntve helyezték el, hogy ne zavarja az itt élők világát. Ezért a Magyar Térrendezés szerint a mértékletesség javasolható a tükrök szempontjából is.

Manapság viszont sokkal elérhetőbb tárgy lett a tükör és a kiválasztásánál, elhelyezésénél inkább az esztétikai szempontok kerülnek a legtöbbször előtérbe. Nagyon fontos szempont a tükrök kiválasztásánál, hogy lehetőleg szabályos alakú tükröket helyezzünk el a lakásunkba, a hullám és egyéb csonka formákat kerüljük. Törött, repedt tükröket soha nem hagyjunk életterünkben. A sok tükör utalhat önimádatra ill. más dimenziókhoz való vonzódásra. Kerüljük a nagy tükröződő felületeket. A hálószobában és a gyerekszobába (főleg kisgyermekeknél) nem javasolt a tükör elhelyezése. A tükör legyen mindig tiszta.

A Magyar Térrendezés elvei szerint érdemes lakásunk keleti oldalára egy kisméretű kerek tükröt tenni, ami a lelkiismeretünk aranytükreként funkcionálhat.

Lakásunk a lelkünk tükre, azaz ha más szemmel nézünk otthonunkra, megláthatjuk benne saját személyiségünket. A Magyar Térrendezés segít abban, hogy az önismeret magasabb fokára kerüljünk azáltal, hogy figyeljük környezetünk jeleit, és tudatosan tereljük az energiákat.